ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 31,574 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
21 ต.ค. 57
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
21 ต.ค. 57
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำขาว งานลอยกระทงย้อนยุค น้ำขาวแต่แรก ประจำปี 2557
20 ต.ค. 57
113
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
20 ต.ค. 57
102
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี ประกาศเทศบาลตำบลนาทวี เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค
20 ต.ค. 57
113
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ข่าวสารเทศบาลเมืองคอหงส์ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
20 ต.ค. 57
109
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗
20 ต.ค. 57
95
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาเช่ารถยนต์กระบะ ๔ ประตู
20 ต.ค. 57
98
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
20 ต.ค. 57
86
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบต.ท่าชะมวง จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังและหรับหรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต
20 ต.ค. 57
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดพร้าว-บึงน้อย
20 ต.ค. 57
86
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศตรวจรับรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
20 ต.ค. 57
95
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
20 ต.ค. 57
85
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
20 ต.ค. 57
88
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำ 2557
20 ต.ค. 57
87

»ข้อมูลทั้งหมด 31,574 รายการ