ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 66,196 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.โรง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
24 ก.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบระโนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การซื้อซองสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจรราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๒ ตำบลระโนด
24 ก.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังเรียงหินยาแนวบริเวณหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหวัง
24 ก.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ครั้งที่ 2)
24 ก.ค. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ ของชาวไทย" เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจของประชาชนและนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับในร่างสัญญาประชาคม
24 ก.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉลุง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 60
24 ก.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง
24 ก.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรถนนคอนกรีต สายซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
24 ก.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
24 ก.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕
24 ก.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง การตรวจรับการจ้าง
24 ก.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รัตภูมิ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครน (เครนหกเหลี่ยม ) พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิดหกล้อจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปริก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3-5
14 ก.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง แจ้งราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยาง สายคลองโหวก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
24 ก.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรถนนลาดยาง สายซอยบ้านไร่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
24 ก.ค. 60
4

»ข้อมูลทั้งหมด 66,196 รายการ