ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 45,581 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม รายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. อบต.ท่าข้าม
9 ก.พ. 59
274
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ มอบความสุขต้อนรับวาเลนไทน์ กับ เทศกาลสงขลามหาสนุก
9 ก.พ. 59
270
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ประกาศราคากลาง-โครงการจัดสวนสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านท่าเข็น หมู่ที่ 1 (แก้ไข)
9 ก.พ. 59
272
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ประกาศ ยกเลิกประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดสวนสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านท่าเข็น หมู่ที่ 1
9 ก.พ. 59
272
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายหลังมัสยิด บ้านคลองพน หมู่ที่ 16 ตำบลนาทวี
9 ก.พ. 59
271
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อเหลี่ยม
9 ก.พ. 59
222
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผยราคากลางและการคำควณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9 ก.พ. 59
163
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.พ. 59
145
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
9 ก.พ. 59
141
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำน้อย - บ้านท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9 ก.พ. 59
129
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายน้ำน้อย-ท่านางหอม หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9 ก.พ. 59
114
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค ณ หมู่ที่ 8
9 ก.พ. 59
143
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559
9 ก.พ. 59
150
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม/ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง ประจำปีงบประมาณ 2559
9 ก.พ. 59
145
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
9 ก.พ. 59
196

»ข้อมูลทั้งหมด 45,581 รายการ