ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 70,996 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองวัดสน - คลองอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน
23 พ.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สทิงพระ รายงานคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง
23 พ.ย. 60
2
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งบัว ตำบเกาะใหญ่
23 พ.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านขาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ. (ถังเหล็ก) หมู่ที่ ๖ บ้านหัวป่าตก ตำบลบ้านขาว
23 พ.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก การนำเสนอข้อมูล ILC 5
23 พ.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8 ต.นาหม่อม
23 พ.ย. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านขาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. (ถังเหล็ก) หมู่ที่ ๑ บ้านหัวป่าออก ตำบลบ้านขาว
23 พ.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
23 พ.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564
23 พ.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉาง การขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564
23 พ.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2561
23 พ.ย. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
23 พ.ย. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านพรุชบา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23 พ.ย. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
23 พ.ย. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2 พ.ย. 60
2

»ข้อมูลทั้งหมด 70,996 รายการ