ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 38,545 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและประชาชนทั่ว
4 ส.ค. 58
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 กรกฎาคม 2558
4 ส.ค. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง โครงการประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2558
4 ส.ค. 58
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ประกาศใชคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
4 ส.ค. 58
53
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง
4 ส.ค. 58
34
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ งบทดลองงวดเดือนมิถุนายน 2558
4 ส.ค. 58
34
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย ประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2558
4 ส.ค. 58
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหมอศรี ประชาสัมพันธ์จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
4 ส.ค. 58
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม 18-19 ก.ย. 2558 ณ สนามด่านนอก รวมพลรถคลาสสิคทุกสายพันธุ์ เชื่อความสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์
4 ส.ค. 58
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเ
4 ส.ค. 58
80
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่
4 ส.ค. 58
74
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากบาง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
4 ส.ค. 58
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล. ชั้นเดียว
4 ส.ค. 58
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ ประกาศเทศบาลตำบลสทิงพระ เรื่อง การประมูลให้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร บริเวณหาดมหาราช
4 ส.ค. 58
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกยาง หมู่ที่ ๑๐ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สง
4 ส.ค. 58
26

»ข้อมูลทั้งหมด 38,545 รายการ