ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 31,616 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนรู มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
22 ต.ค. 57
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.พังยาง รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
22 ต.ค. 57
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
22 ต.ค. 57
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่องจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน
22 ต.ค. 57
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศสตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบัวขาว ม.2
22 ต.ค. 57
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำงว
22 ต.ค. 57
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เ
22 ต.ค. 57
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
22 ต.ค. 57
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
22 ต.ค. 57
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย
22 ต.ค. 57
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สนามชัย แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านปลายคลอง
22 ต.ค. 57
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สนามชัย แก้ไขเอกสารสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
22 ต.ค. 57
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศ เรื่อง ยกระดับถนนลูกรังสายชมทุ่ง - สายประชาราษฎร์ หมู่ที่ 2 ต.บ่อดาน
21 ต.ค. 57
87
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศ เรื่อง ยกระดับถนนกลางแคว - วัดใหม่ หมู่ที่ 6 ต.บ่อดาน
21 ต.ค. 57
89
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ตารางแสดงวงเงินราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
21 ต.ค. 57
95

»ข้อมูลทั้งหมด 31,616 รายการ