ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 77,720 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองรี รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงปบระมาณ 2560
29 ธ.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าไหล่ทางถนนสายเขารูปช้าง สี่แยกพัฒนา ตัดหญ้าไหล่ทาง 2 ข้างทาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 61
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2561
23 เม.ย. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23 เม.ย. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน ๖ โครงการ
23 เม.ย. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านทุ่งปริง ซอยสังข์แก้ว ม.1
23 เม.ย. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ.๒๕๖๑
23 เม.ย. 61
5
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ควนเนียง ประกาศแจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนเนียง
23 เม.ย. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒
23 เม.ย. 61
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศแจ้งเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนเนียง
23 เม.ย. 61
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิล
23 เม.ย. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)
23 เม.ย. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้
23 เม.ย. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
5 ต.ค. 60
71
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ
5 ต.ค. 60
28

»ข้อมูลทั้งหมด 77,720 รายการ