ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,358 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถังประปาหมู่บ้าน ณ ม.4 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
26 ส.ค. 59
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนโส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อหมาก หมุ่ที่ 4 -บ้านสวนหมู่ที่ 8 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
26 ส.ค. 59
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนโส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายถนนหลวง-ท่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
26 ส.ค. 59
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
26 ส.ค. 59
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศทำสัญญาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชัน 8 ล้อ
26 ส.ค. 59
72
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประมูลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 3 จำนวน 3 โครงการ (กลุ่ม 6)
26 ส.ค. 59
88
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นาหว้า สมัยประชุมสามัญประจำปี 2559 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559
26 ส.ค. 59
87
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้าง จ้างทำวารสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
26 ส.ค. 59
86
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ แจ้งราคากลางโครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๔ จุด
26 ส.ค. 59
143
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อบจ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
26 ส.ค. 59
109
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแงะ สมัยสามัญ สามัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
26 ส.ค. 59
129
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก โครงการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
26 ส.ค. 59
126
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลสทิงพระ
26 ส.ค. 59
113
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ ประกาศให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
26 ส.ค. 59
87
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
26 ส.ค. 59
69

»ข้อมูลทั้งหมด 56,358 รายการ