ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,199 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ แจ้งการประชุม ศมบ. และประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับ มท.
2 เม.ย. 58
147
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหม่อม ขอเชิญร่วมงานวันศรัทธา บูชาพ่อท่านทุ่งเมรุ ชักพระเดือน 5 และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 วันที่
2 เม.ย. 58
208
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3
2 เม.ย. 58
181
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ข่าวประชาสัมพันธ์งานสมโภชนหลวงพ่อเดิม ประจำปี ๒๕๕๘
2 เม.ย. 58
207
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2558
2 เม.ย. 58
197
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราคาซื้อชุดกีฬา
2 เม.ย. 58
215
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา การให้บริการศูนย์บริหารกล้ามเนื้อเเละสระว่ายน้ำ สนามกีฬาติณสูลานนท์
2 เม.ย. 58
186
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
2 เม.ย. 58
175
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
2 เม.ย. 58
146
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสิงหนคร ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4 ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองส
1 เม.ย. 58
146
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองสิงหนคร และประชาชนชาวสิงหนครพร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วง ในวันพฤหัสบด
1 เม.ย. 58
100
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงหนครได้จัดโครงการ “ปิดเทอม เติมฝัน”
1 เม.ย. 58
76
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสิงหนคร ได้จัดโครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงใ
31 มี.ค. 58
82
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร นายธนกร สังฆโร นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2557
30 มี.ค. 58
99
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร นายกฯ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วม โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นและการให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนภ
26 มี.ค. 58
92

»ข้อมูลทั้งหมด 35,199 รายการ