ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 38,493 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลป่าขาด
3 ส.ค. 58
216
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศ อบต.ป่าขาด เรื่องกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
3 ส.ค. 58
215
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการการก่อสรร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย
3 ส.ค. 58
212
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศ อบต.ป่าขาด เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
3 ส.ค. 58
277
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาด 12 ลบ.ม
3 ส.ค. 58
267
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นพยอม (ซอยบ้านนายไพนูณ) หมู่ที่ 8
3 ส.ค. 58
145
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองแงะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
3 ส.ค. 58
102
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าหมอไทร ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับ 7
3 ส.ค. 58
113
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ว
3 ส.ค. 58
125
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
3 ส.ค. 58
123
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ประชุมการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
3 ส.ค. 58
111
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี ราคากลาง โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 600 คิว
3 ส.ค. 58
89
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม ขอเชิญประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์
3 ส.ค. 58
75
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการอนุญาตให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าเ
3 ส.ค. 58
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
3 ส.ค. 58
91

»ข้อมูลทั้งหมด 38,493 รายการ