ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 30,923 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า ทต.คูเต่า รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
17 ก.ย. 57
146
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศสอบราคาซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการเยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำ และตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิก
17 ก.ย. 57
143
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดขนุน
17 ก.ย. 57
130
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ
17 ก.ย. 57
138
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านขนุน ซอย 3
17 ก.ย. 57
128
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุนจำนวน 4 โครงการ
17 ก.ย. 57
143
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด ประกาศขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด
17 ก.ย. 57
179
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กระแสสินธุ์ แจ้งกำหนดฌาปนกิจศพ มารดาของนายสุภัทร รอดบน ปลัดเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์
17 ก.ย. 57
113
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1พ.ศ. 2557
17 ก.ย. 57
124
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ จำนวน 3 โครงการ
17 ก.ย. 57
107
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
17 ก.ย. 57
101
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่
17 ก.ย. 57
118
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า แจ้งผลการตรวจสอบน้ำประปาแต่ละหมู่บ้าน อบต.เกาะสะบ้า
17 ก.ย. 57
112
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง การเตรียมการป้องกันอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
17 ก.ย. 57
120
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศจังหวัด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2557
17 ก.ย. 57
119

»ข้อมูลทั้งหมด 30,923 รายการ