ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,289 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทต.ปริก ขอเชิญเที่ยวงานวันเทศบาล ประจำปี 2560
21 เม.ย. 60
260
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ขึ้น
21 เม.ย. 60
278
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
21 เม.ย. 60
249
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งวดที่ 1) งวดสุดท้าย
21 เม.ย. 60
290
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560
21 เม.ย. 60
281
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส ประกาศการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโส
21 เม.ย. 60
262
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
21 เม.ย. 60
245
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
21 เม.ย. 60
243
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8
21 เม.ย. 60
192
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย
21 เม.ย. 60
178
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีหีม (ต่อเนื่อง) ม.4 ต.ม่วงงาม
21 เม.ย. 60
170
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี 2560
21 เม.ย. 60
147
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลซื้อเตาต้มยาง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
21 เม.ย. 60
161
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร แนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกำแพงเพชร
21 เม.ย. 60
146
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างลู่วิ่งยางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 สนาม
21 เม.ย. 60
143

»ข้อมูลทั้งหมด 63,289 รายการ