ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 40,296 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
27 ส.ค. 58
78
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
23 ก.ค. 58
67
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
26 ธ.ค. 57
75
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2558
6 ต.ค. 58
80
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
6 ต.ค. 58
76
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
6 ต.ค. 58
80
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด
6 ต.ค. 58
65
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ
6 ต.ค. 58
60
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร โครงการ การดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยติดเตียง
6 ต.ค. 58
75
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะโหนง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองและคูระบายน้ำภายในตำบลจะโหนง
6 ต.ค. 58
69
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รัตภูมิ ข่าวประชาสัมพันการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6 ต.ค. 58
62
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 49
6 ต.ค. 58
59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6 ต.ค. 58
53
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าม่วง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
6 ต.ค. 58
58
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประมูลจ้าง
6 ต.ค. 58
54

»ข้อมูลทั้งหมด 40,296 รายการ